Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων προχώρησε στις 30 Δεκεμβρίου στην ανακοίνωση μιας ακόμη νέας πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της έναρξης της νέας περιόδου του Επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση 2007-2013». 

Ειδικότερα με την εν λόγω πρόσκληση αρχίζει ουσιαστικά η υλοποίηση των δράσεων για την προαγωγή της Έρευνας και της Καινοτομίας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Η πρώτη κατηγορία πράξης με την επωνυμία «Ηράκλειτος ΙΙ» αφορά στην διδακτορική έρευνα, συνολικού προϋπολογισμού 39.600.000,00 €.

 Θα πρέπει να σημειωθεί ότι παρέχεται ειδικό κίνητρο για συμμετοχή στην τριμελή συμβουλευτική επιτροπή μέλους Επιστημονικού Προσωπικού από οποιοδήποτε ΤΕΙ της χώρας ή μέλους αναγνωρισμένου Ερευνητικού Κέντρου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή μέλος Πανεπιστημίου της αλλοδαπής, καθώς και όταν ο Υποψήφιος Διδάκτορας είναι πτυχιούχος ΤΕΙ.

Κάθε διδακτορική έρευνα θα χρηματοδοτηθεί με το ποσό των 50.000 περίπου ευρώ και σε κάθε υποψήφιο διδάκτορα θα χορηγείται υποτροφία ύψους 1250 ευρώ μηνιαίως για 3 χρόνια.

Στο πλαίσιο της πράξης αυτής θα χρηματοδοτηθούν δράσεις όπως:

 

 • οικονομική ενίσχυση του υποψήφιου διδάκτορα για διάστημα μέχρι 3 ετών με σκοπό την εκπόνηση της διδακτορικής έρευνας . 
 • δημοσιότητα και διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων.
 • μετακινήσεις του υποψήφιου διδάκτορα, του επιβλέποντα καθηγητή καθώς και των μελών της τριμελούς επιτροπής .
 • προμήθεια αναλώσιμων υλικών και γραφικής ύλης, αναγκαίων για την διεξαγωγή της έρευνας.
 • προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού και συνδρομές σε εξειδικευμένα επιστημονικά ηλεκτρονικά περιοδικά.
 • συμπλήρωση της υπάρχουσας εργαστηριακής υποδομής ώστε να καταστεί δυνατή η εκπόνηση της προτεινόμενης έρευνας.

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης καθώς και περαιτέρω πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», το σύστημα διαχείρισης του Ε.Π., το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο εν λόγω Ε.Π., τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία για την υποβολή των προτάσεων (όπως οδηγίες για τη συμπλήρωση ΤΔΠ/Υ, πίνακας επιλεξιμότητας δαπανών, δεικτών φυσικού αντικειμένου, εξειδίκευση κριτηρίων αξιολόγησης προτάσεων, και άλλα έγγραφα αναγκαία για την εξέταση της πρότασης) βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.epeaek.gr.

 

 

Νομοθεσία

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4076: Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις.

 

- NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4009: Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

 

Calendar

March 2019
Mo Tu We Th Fr Sa Su
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Πρόσφατα νέα

Ανακοίνωση Την 1η Οκτωβρίου 2015 και ώρα 13.00, στην αίθουσα Συγκλήτου,...

Read more

Καιρός

Partly Cloudy

12°C

Athens

Partly Cloudy

Humidity: 58%

Wind: 4.83 km/h

 • 4 Dec 2015

  Clear 17°C 9°C

 • 5 Dec 2015

  Sunny 17°C 9°C