Αναγόρευση του κ. Παναγιώτου Ο. Πικραμμένου, Προέδρου του ΣτΕ ε.τ.

και πρώην Πρωθυπουργού σε Επίτιμο Διδάκτορα του Πανεπιστημίου μας,


Σχετικές πληροφορίες εδώ:http://panteion.gr/index.php?p=news&section=7&id=1557&archive=&lang=el

 


 

Ημερίδα της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας

 

 

Σας ενημερώνουμε για την διεξαγωγή της απολογιστικής ημερίδας της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου μας.

Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν οι δράσεις της δομής  καθώς και των προγραμμάτων που υλοποιούνται  στο πλαίσιο αυτής.

Ειδικότερα θα γίνει απολογισμός της Μονάδας Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας του Παντείου Πανεπιστημίου,

του Γραφείου Διασύνδεσης του Παντείου Πανεπιστημίου και της Πρακτικής Άσκησης του Παντείου Πανεπιστημίου.

 

 

Πρόσκληση

 

Πρόγραμμα 

 


 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – Ε.Λ.Κ.Ε. για την αξιολόγηση της Πράξης «Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού

μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας – Ηράκλειτος ΙΙ, Παντείου Πανεπιστημίου» που υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΠΕΔΒΜ του ΕΣΠΑ -Άξονας Προτεραιότητας 3

με κωδικό ΟΠΣ  339865» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους,

προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό (2 άτομα) από την υπογραφή της σύμβασης  μέχρι τη λήξη του προγράμματος (31/10/2015),

με συνολική μεικτή αμοιβή 2.250,00 ευρώ/άτομο ως εξής:

2 ΘΕΣΕΙΣ: Εξωτερική Αξιολόγηση του έργου.

Για περισσότερες πληροφορίες η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ Παντείου Πανεπιστημίου

(www.elke.panteion.gr) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/) .

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν στο Γραφείο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου

(Λ. Συγγρού 136, Τ.Κ. 17671, Καλλιθέα) μέχρι την 15η/09/2015.

 

 


 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

 

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – Ε.Λ.Κ.Ε. για την οργάνωση της ημερίδας της Πράξης

«Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας – Ηράκλειτος ΙΙ, Παντείου Πανεπιστημίου» 

που υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΠΕΔΒΜ του ΕΣΠΑ -Άξονας Προτεραιότητας 3 με κωδικό ΟΠΣ  339865» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό

(1 άτομο) από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τη λήξη του προγράμματος (31/10/2015), ως εξής:

 

ΘΕΣΗ: Οργάνωση Ημερίδας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο με σκοπό τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων των χρηματοδοτούμενων διδακτορικών ερευνών της Πράξης

 

Προϋπολογισμός συνολικής μεικτής αμοιβής ανατιθέμενου έργου: 1.200€

 

Για περισσότερες πληροφορίες η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ Παντείου Πανεπιστημίου

(www.elke.panteion.gr) και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας (http://diavgeia.gov.gr/) .

 

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν στο Γραφείο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου

(Λ. Συγγρού 136, Τ.Κ. 17671, Καλλιθέα) μέχρι την 15η/09/2015.

 

 

 


 

 

Ανακοίνωση

 

Χορήγηση Υποτροφίας για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην

Εγκληματολογία από το Ινστιτούτο Εγκληματολογίας της Νομικής Σχολής Sutherland του University College Dublin.


Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων: Παρασκευή 10 Ιουλίου 2015.


Περισσότετες πληροφορίες εδώ: http://sociology.panteion.gr/index.php?p=news§ion=1&id=1472

 


 

 

Επιστημονικοί Συνεργάτες στον Τομέα Κοινωνιολογίας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (Τ.ΚΟΙΝ. ΕΣΔΥ)

 

 
Ο Τομέας Κοινωνιολογίας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (Τ.ΚΟΙΝ. ΕΣΔΥ), προσκαλεί ιδιώτες επιστήμονες αποφοίτους Α.Ε.Ι. Ελληνικών ή αλλοδαπών πανεπιστημίων, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συνεργασία με τον Τομέα σε ερευνητικά, εκπαιδευτικά και αναπτυξιακά προγράμματα που μπορεί να προκύψουν, στους τομείς της Δημόσιας Υγείας και της Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας. Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα τυπικά προσόντα, όπως αυτά περιγράφονται παρακάτω:
Επιστημονικοί συνεργάτες (κωδικός ΤΚΟΙΝ1):
 Απόφοιτοι Α.Ε.Ι., με μεταπτυχιακές σπουδές (ολοκληρωμένες ή σε εξέλιξη) σε επίπεδο μάστερ ή διδακτορικού
σε ένα από τα αναφερόμενα γνωστικά αντικείμενα: Ψυχολογία της Υγείας, Κοινωνιολογία της Υγείας, Ανθρωπολογία της Υγείας, Δημόσια Υγεία.
 Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 Θα συνεκτιμηθούν με ιδιαίτερη βαρύτητα:
o Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε ξένα περιοδικά
o Εμπειρία συμμετοχής σε ερευνητικά έργα και χρήσης στατιστικών μεθόδων
o Εμπειρία συγγραφής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο προσκλήσεων για χρηματοδότηση.
 
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.nsph.gr/

 

 

 


 

 

Ανακοίνωση

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 2014
6 Ιουλίου 2013 απόγευμα
ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ
 
Διοργάνωση:
ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΚΕΝΙ),
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Κυριακή 6 Ιουλίου, απόγευμα
(Αίθουσα ΓΑΚ Κυκλάδων)
 
Επιμέλεια Σεμιναρίου - Συντονισμός:
Χριστίνα Κουλούρη (Πάντειο Πανεπιστήμιο)
ΕΥΔΟΞΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (υποψ. δρ., Πάντειο Πανεπιστήμιο)
 
Η Αθήνα ως μνημείο στο έθνος

 

 


 

 

Ανακοίνωση

 

Βραβείο καλύτερου βιβλίου 2015 από το Ίδρυμα Κοινωνιολογίας της Υγείας και της Ασθένειας-British Sociological Association

 

http://www.britsoc.co.uk/groups/bsa-medical-sociology/foundation-for-the-sociology-of-health-and-illness-book-prize.aspx

 

 


 

 

Επιστημονική Ημερίδα

 

Η συμβολή των οικονομικών βιβλιοθηκών στην έρευνα και στην ανάπτυξη

http://libnt2.lib.unipi.gr/diovi/

 

 

 


 

 Ανακοίνωση

 

Διδακτορική υποτροφία στο Max Planck Sciences Pro Center. Για περισσότερες πληροφορίες:

http://scholarship-positions.com/doctoral-fellowship-international-applicants-max-planck-sciences-po-center-2015/2015/02/07

 


 

 

Ανακοίνωση

  

Παρακαλούνται πολύ οι υποψήφιοι διδάκτορες του Ηράκλειτου όπως καταθέσουν στον ΕΛΚΕ μέχρι την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2015 τα κάτωθι παραδοτέα:

α. εξαμηνιαία έκθεση προόδου (υπογεγραμμένη από την τριμελή συμβουλευτική επιτροπή) 

για το διάστημα 1/7/2014-31/12/2014,

β. αντίγραφο της ετήσιας έκθεσης προόδου (υπογεγραμμένη από την τριμελή συμβουλευτική επιτροπή), 

όπως αυτή υποβάλλεται στο Τμήμα σας (αφορά όσους δεν κατέθεσαν τον Ιούνιο),

δ. αντίγραφα τυχόν δημοσιεύσεων ή ανακοινώσεων σε συνέδρια που πραγματοποιήθηκαν

κατά το ανωτέρω διάστημα αναφοράς,

γ. το πρακτικό της επταμελούς επιτροπής εξέτασης της διδακτορικής διατριβής, το πρακτικό ανακήρυξης

από της Γ.Σ.Ε.Σ. και τη διδακτορική διατριβή

 

(απευθύνεται σε όσους υποψήφιους υποστήριξαν το διδακτορικό τους εντός του

ανωτέρω εξαμήνου αναφοράς και δεν έχουν το έχουν ήδη καταθέσει στον ΕΛΚΕ)

 

Σημειώνεται ότι τα παραπάνω δεν αφορούν όσους υποστήριξαν

επιτυχώς και έχουν καταθέσει όλα τα προβλεπόμενα παραδοτέα.

 

 

 


 

 

Πρόσκληση συμπλήρωσης ερωτηματολογίου 

 

Σε συνέχεια αποστολής πρόσκλησης του ΕΚΤ για τη συμμετοχή στην Έρευνα για τη

Σταδιοδρομία Κατόχων Διδακτορικού Τίτλου,  θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι δόθηκε

παράταση στη συμπλήρωση του σχετικού ερωτηματολογίου λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος.

Η υποβολή του ερωτηματολογίου θα είναι εφικτή το αργότερο μέχρι 20 Ιανουαρίου 2015.

Σας υπενθυμίζουμε ότι το ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση 

http://surveys.metrics.ekt.gr/index.php?lang=el&sid=28318&token=7iut7ta8zk66qn8

 

 

 


 

 

ΕΚΕΚΔΑΔΔ

 

http://www.ekekdaad.org/

 

 


 

 

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα: Ευκαιρίες,

 

Προκλήσεις και Δυνατότητες

 

http://www.step-epirus.gr/index.php/el/events/166-imerida21032014

 

 


 

 

International Summer School in

 

Public Policy
Padova, 9-14 June 2014

 

http://www.spgi.unipd.it/ricerca/winter-summer-school/summer-school-2014-eng

 

 

 


 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΚΤ

http://www.ekt.gr/news/events/ekt/2014-02-21/


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ MARIE SKLODOWSKA-CURIE

http://www.ekt.gr/content/display?ses_mode=rnd&ses_lang=el&prnbr=88569


  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ

http://ucyweb.ucy.ac.cy/hr/documents/akdm_kenes_theseis/KPE/ee2014.pdf


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΒΟΗΘΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ

ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΣΩΝ

http://www.eliamep.gr/announcements/job-positions/%CE%B2%CE%BF%CE%B7%CE%B8%CF%8C%CF%82-%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BD%CE%AD%CF%89%CE%BD-%CE%BC-2/


  

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

http://panteion.gr/index.php?p=news&section=7&id=906&archive=&lang=

 

 

Συνέδριο Ευρωπαϊκού δικτύου κατά της βίας

 

http://www.antiviolence-net.eu/ 

 


 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 / 2015
ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

 

http://www.helpe.gr/Uploads/resource/anak-scholarships%202014-2015.pdf

 


 

 

Fullbright -Schuman Program Fellowships for EU citizens

 

http://www.fulbright.gr/greek_schuman.html

 


 

 

Graduate Students

 

http://www.fulbright.gr/greek_graduate.html

 

 


 

 

Προκήρυξη 5 υποτρόφων

 

http://www.uoa.gr/fileadmin/user_upload/PDF-files/anakoinwseis/foititika/2014/Prokirixi_Triadafillidi__MA_Eswt_03022014.pdf

 


 

Προκήρυξη 5 υποτρόφων 

 

http://www.uoa.gr/fileadmin/user_upload/PDF-files/anakoinwseis/foititika/2014/Prokirixi_Triadafillidi__MA_Eswt_03022014.pdf

 


 

 

Επιστημονικό Συνέδριο "Πέτρος Βραϊλας-Αρμένης: 200 χρόνια από τη γέννησή του"

 

http://www.uoa.gr/anakoinoseis-kai-ekdhloseis/ekdhloseis-hmerides-synedria/proboli-ekdilwshs/episthmoniko-synedrio-petros-brailas-armenhs-200-xronia-apo-th-gennhsi-toy.html

   


 

 

Οι νέες προκηρύξεις στον τομέα των Επιστημών Υγείας

στο Πρόγραμμα "Oρίζοντας 2020" παρουσιάστηκαν σε ημερίδα του ΕΚΤ

http://www.ekt.gr/content/display?ses_mode=rnd&ses_lang=el&prnbr=88450

 

  


 

 

Ξεκίνησε ο A' κύκλος Μορφωτικών Εκδηλώσεων

του ΕΙΕ "Επαναστατικά Κινήματα στη νεώτερη Ευρώπη"

http://www.ekt.gr/content/display?ses_mode=rnd&ses_lang=el&prnbr=88408

 


  

Το νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την Έρευνα και Καινοτομία "Ορίζοντας 2020",

ύψους 80 δισ. ευρώ, παρουσιάστηκε στην Αθήνα

http://www.ekt.gr/content/display?ses_lang=el&ses_mode=rnd&prnbr=88439

 

 


 

 

6th International Conference on Qualitative and Quantitative Methods in Libraries

http://www.isast.org/qqml2014.html

 


 

Jyväskylä Summer School in Human Sciences

https://www.jyu.fi/en/study/programmes/summerschool

 


 

Ημερίδα ενημέρωσης για το πρόγραμμα Erasmus+ (φόρμα συμμετοχής)

http://www.iky.gr/component/surveys/8-online-registration-form-erasmusplus-conference-athens-/editsurvey

 


 

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Κοινωνιολογικής Εταιρείας

http://www.ekke.gr/announcements/214_gr.pdf

 


 

Το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την χρηματοδότηση της Αριστείας

http://erc.europa.eu/

 


 

Παρουσίαση Προγράμματος Ηράκλειτος ΙΙ, Παντείου Πανεπιστημίου, 2Η Ενημερωτική Συνάντηση, Πέμπτη 17/10/2013

 

 


 

Κυκλοφόρησε το νέο τεύχος της Επετηρίδας Φιλοσοφικής Έρευνας ΄δια-ΛΟΓΟΣ΄

http://sociology.panteion.gr/index.php?p=news&section=4&id=795

 


 

Κυκλοφόρησε το νέο τεύχος της Επιστημονικής Επιθεώρησης Κοινωνική Συνοχή

και Ανάπτυξη/ Social Cohesion and Development

http://sociology.panteion.gr/index.php?p=news&section=4&id=762

 


 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - πράξη "Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ)

του Παντείου Πανεπιστημίου" - δέκα (10) επιβλέποντες μέντορες στο πλαίσιο της Δράσης Δ.3.2

"Υλοποίηση Επιχειρηματικών Σχεδίων (business plans) "

http://elke.panteion.gr/index.php?p=news&section=0&id=97&archive=0&lang=el

 


 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - πράξη "Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ)

του Παντείου Πανεπιστημίου" - Οργάνωση και Υποστήριξη του έργου

http://elke.panteion.gr/index.php?p=news&section=0&id=96&archive=0&lang=el

 


 

Economics Summer University in Bucharest, 11th - 25th August

http://career.duth.gr/cms/?q=node/74284#.UppTqsSmhRU

 


  

ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ   ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

 

http://career.duth.gr/cms/?q=node/74702#.UppToMSmhRU

 


 

22-28 Αυγούστου 2013, Διεθνές Θερινό Πρόγραμμα: «Διεθνείς Σχέσεις και Πηγές Ενέργειας της Μεσογείου», Νάουσα

 

http://career.duth.gr/cms/?q=node/74981#.UppTmsSmhRU

  


  

International Summer Schools 2014 (University of Cambridge)

 

http://career.duth.gr/cms/?q=node/77288#.UppTicSmhRU 


 

English courses at Glyndwr University Wales (UK)

http://career.duth.gr/cms/?q=node/79169#.UppTgcSmhRU  


 

Graduate Support Scheme for International Students at LSE in UK (2014/15)

http://career.duth.gr/cms/?q=node/79631#.UppSC8SmhRU 

Calendar

March 2019
Mo Tu We Th Fr Sa Su
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Πρόσφατα νέα

Ανακοίνωση Την 1η Οκτωβρίου 2015 και ώρα 13.00, στην αίθουσα Συγκλήτου,...

Read more

Καιρός

Partly Cloudy

12°C

Athens

Partly Cloudy

Humidity: 58%

Wind: 4.83 km/h

  • 4 Dec 2015

    Clear 17°C 9°C

  • 5 Dec 2015

    Sunny 17°C 9°C