Μαρία Μπριάνα

Τίτλος Διατριβής:

Πολιτιστική και Οικονομική Διπλωματία ως Μορφές Ήπιας Δύναμης

 

Περίληψη

Μέχρι σήμερα το ελληνικό πολιτικό σύστημα συντηρούσε περίτεχνα μια κουλτούρα βραχυχρόνιας ορθολογικότητας δίνοντας για δεκαετίες έμφαση στην κατανάλωση. Στην παρούσα εργασία πραγματοποιείται μία προσπάθεια χαρτογράφησης της ορατής και της αόρατης κρίσης της Ελλάδος, αντλώντας από έννοιες και μηχανισμούς των διεθνών σχέσεων, της πολιτικής επιστήμης, της επικοινωνίας και του πολιτισμού και, εν συνεχεία, παρουσίασης των νέων εκείνων παραδοχών κοινωνικής συμπεριφοράς οι οποίες θα οδηγήσουν τη χώρα στην έξοδο από την κρίση με την εγκαθίδρυση μίας νέας ηθικής τάξης σε ένα μετατραυματικό μέλλον.

Σε αυτό το μέλλον η Ελλάδα καλείται να χαράξει εκ νέου το εθνικό της σήμα στο διεθνές σύστημα

στηριζόμενη στην παράδοση με ταυτόχρονη αίσθηση της επιλεκτικότητας. Η επανατοποθέτηση της Ελλάδας στο διεθνές σύστημα είναι μία συνολική διεργασία η όποια ξεκινά από το άτομο, μεταφέρεται σε επίπεδο συνόλου και διαρκώς αλληλοσυμπληρώνεται μέσω του εντοπισμού ομοιοτήτων και διαφορετικοτήτων μεταξύ των μελών του. Σκοπός της έρευνας είναι η σύνδεση ατομικών πρακτικών με τον πλούτο του εθνικού σήματος. Σε αυτό το πλαίσιο η αμοιβαιότητα, που στην πορεία λειτουργεί και ως δίχτυ προστασίας από την εισβολή και εγκαθίδρυση άλλων στρατηγικών εμφορούμενων από το πνεύμα της εκμετάλλευσης και της προδοσίας, είναι παράγωγο συνεργατικών πρακτικών και μόνο.

 

Καινοτομία

Με τον όρο «εθνικό σήμα» αποδίδεται ο αγγλικός όρος “nationbrand” σε μία προσπάθεια εξελληνισμού και καθιέρωσης αυτού στην ελληνική βιβλιογραφία. Η Ελλάδα δικαίως και διακαώς επιθυμεί τον εκσυγχρονισμό ή, πιο σωστά, την ακτινοβολία του εθνικού της σήματος. Οι μέχρι σήμερα έρευνες για την εικόνα της Ελλάδος στο εξωτερικό επικεντρώνονταν στην ποσοτική ανάλυση των δεδομένων όπως η συχνότητα αναφοράς της χώρας μας σε διεθνή Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Αντιθέτως, η πρωτοτυπία της παρούσας μελέτης έγκειται στο γεγονός ότι επικεντρώνεται στην ποιοτική ανάλυση της εικόνας της Ελλάδος, η οποία δεν ταυτίζεται απαραίτητα με την προφανή ποσοτική διάσταση, τη στιγμή που σαφώς και κάθε αναφορά στην Ελλάδα δεν γίνεται με θετική διάθεση και άρα θετικό αποτέλεσμα. Η παρούσα εργασία προσπαθεί να καλύψει ένα πολυσύνθετο και ευρύ ζήτημα, όπως αυτό της εικόνας του κράτους και συνεπώς της φήμης του και παράλληλα να εμβαθύνει στην ανάλυση του ερευνητικού ερωτήματος περί σύνδεσης μεταξύ υπεύθυνων ατομικών στάσεων/πρακτικών και συλλογικών δράσεων όσον αφορά στη διαμόρφωση και επικοινωνία του εθνικού σήματος ενός κράτους.

Ενώ σε πολύ μεγάλο βαθμό η διαδικασία εθνικής σηματοποίησης σήμερα είναι αρκετά διαφοροποιημένη από την παραδοσιακή διπλωματία και την κλασική «υψηλή» πολιτική, έρχεται να αγκαλιάσει όλα εκείνα τα νέα μέσα που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα κράτος για να ενδυναμώσει και να εδραιώσει τη διεθνή του παρουσία και υπόσταση. Ταυτόχρονα, το επίπεδο ανάλυσης μεταφέρεται στο άτομο, εστιάζοντας σε μεμονωμένες στάσεις και πράξεις, το άθροισμα των οποίων δύναται τόσο να τοποθετήσει όσο και να διαφοροποιήσει ένα κράτος στο επίπεδο της οικονομίας και του πολιτισμού. Το αισιόδοξο μήνυμα που κομίζει η παρούσα έρευνα είναι μία έκδηλη συναίνεση της πλειοψηφίας του δείγματος υπέρ της ευθύνης του ατόμου να προχωρά υπό καθεστώς αλληλεξάρτησης,  παράγοντας έτσι προστιθέμενη αξία.

 

Κοινωνικά οφέλη

Τα ευρήματα της παρούσας μελέτης μπορούν να φανούν χρήσιμα τόσο σε επίπεδο κοινωνίας όσο και σε επίπεδο δημόσιας διοίκησης της χώρας μας και είναι πιθανό να αποτελέσουν τη βάση συγκριτικών μελετών με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Σε αντίθεση με μία επιχειρηματολογία που θέλει το εθνικό σήμα να διαμορφώνεται εκ των άνω, ξεκαθαρίζεται ότι το εθνικό σήμα της Ελλάδος δεν μπορεί να συνδέεται με διαφημιστικές καμπάνιες και υποσχέσεις -που εν τέλει δεν τηρούνται. Υποστηρίζεται ότι η διαδικασία εθνικής σηματοποίησης αφορά σε μία συνολική, διαρκή και συντονισμένη προσπάθεια ανταπόκρισης του καθενός ξεχωριστά σε καθημερινές αναμετρήσεις πολλαπλών επιπέδων και υψηλών απαιτήσεων. Από τη μία μεριά, ο κάθε πολίτης θα μπορέσει να κατανοήσει τις επιπτώσεις των δικών του πεπραγμένων στο σύνολο της κοινωνίας και, μακριά από ιστορικές αναδρομές και κριτική σε πολιτικές του παρελθόντος, να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Από την άλλη πλευρά, ο επιχειρηματικός κόσμος με την μελέτη και αξιοποίηση των ερευνητικών πορισμάτων να προσεγγίσει την αγορά με έντιμο τρόπο και μακροπρόθεσμη οπτική, προσφέροντας «ολοκληρωμένα προϊόντα» εξαιρετικών πηγών και προσδοκιών που δημιουργούν «ολοκληρωμένες εμπειρίες», αυξάνουν τη δέσμευση και εμπεδώνουν την εμπιστοσύνη από και προς την Ελλάδα. Επιπρόσθετα, οι κρατικοί φορείς και το σύνολο της δημόσιας διοίκησης μπορούν να εντάξουν τα ευρήματα της έρευνας στη χάραξη πολιτικών διαχείρισης της σημερινής «κρίσιμης» κατάστασης επενδύοντας στο μέλλον.

 

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή

Ομ. Καθ. Ποταμιάνος Δημήτρης (Επιβλέπων)

Καθ. Λέανδρος Νικόλαος

Καθ. Γιαλλουρίδης Χριστόδουλος

           

Ανακοινώσεις

"Δημόσια Διπλωματία και Εθνικό Σήμα", 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στρατηγικής Προβολής και Ταυτότητας Τόπου, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 2012.

"Economic and Cultural Diplomacy at the grassroots level "Hellenic Observatory’s 6thPhD Symposium on Contemporary Greece and Cyprus, London School of Economics, 2013.

Βαρότσης Νικόλαος 

Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής:

Κοινωνιο-ψυχολογικές διαστάσεις οικονομικής συμπεριφοράς: μοντέλα προσομοίωσης φορολογικού σχεδιασμού

 

Περίληψη

Η φοροδιαφυγή αποτελεί σήμερα  το μεγαλύτερο πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει η Ελληνική Οικονομία. Η παράνομη αποφυγή πληρωμής φόρων αποτελεί μείζον οικονομικό και κοινωνικό πρόβλημα αφού στερεί το δημόσιο από κοινωνικούς πόρους που θα βελτίωναν το επίπεδο διαβίωσης της χώρας ενώ παράλληλα αποτελεί το σημαντικότερο μέσο ανακατανομής του διαθέσιμου εισοδήματος από τους νόμιμους φορολογούμενους προς τους φοροφυγάδες. Η παρουσία της φοροδιαφυγής σε πολύ υψηλά επίπεδα επί δεκαετίες προσπερνά απλά την αποτυχία του φορο-εισπρακτικού μηχανισμού. Οι αντιστάσεις που εμφανίζουν οι πολίτες εδώ και πολλά χρόνια να συμμετέχουν σε ένα κοινό μέτωπο κατά της φοροδιαφυγής έχει άμεση σχέση με τα κοινωνικά χαρακτηριστικά που επικρατούν στην χώρα, τις αντιλήψεις που ευνοούν αυτήν τη συμπεριφορά αλλά και με την εμπιστοσύνη προς τη διαχείριση των κοινωνικών πόρων από το δημόσιο. Η έρευνα σκοπό έχει να διερευνήσει τη δυνατότητα μέτρησης αυτών των χαρακτηριστικών και αντιλήψεων, εάν πράγματι έχουν σημαντικό ρόλο στην διαχρονική παρουσία υψηλής παραοικονομίας, τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να αλλάξουν με δεδομένη τη δυναμική συμπεριφορά που χαρακτηρίζει το κοινωνικό σύνολο. Για τη διερεύνηση των κοινωνικών χαρακτηριστικών και αντιλήψεων του πληθυσμού ακολουθήθηκε η μεθοδολογία συλλογής στοιχείων με την τεχνική του ερωτηματολογίων. Η πολυμεταβλητή ανάλυση των δεδομένων είναι δυνατόν να εντοπίσει εκείνα τα κοινωνιο-ψυχολογικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού που διαμορφώνουν την φορολογική του συμπεριφορά. Επιπλέον, η έρευνα στοχεύει στη διερεύνηση μαθηματικών μοντέλων που αναπαριστούν ικανοποιητικά τη φορολογική συμπεριφορά  αλλά και στην ανεύρεση μοντέλων προσομοίωσης που βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα του φορολογικού συστήματος. Η εξέταση της δυναμικής συμπεριφοράς του πληθυσμού σε ένα μη γραμμικό μοντέλο είναι δυνατόν να αποκαλύψει έναν μηχανισμό που παρακινεί τη φορολογική συμπεριφορά, ώστε να γίνει πιο κατανοητή. Η ανεύρεση εναλλακτικών πολιτικών για τη βελτίωση του φορολογικού συστήματος προκύπτει από μία καλύτερη κατανόηση του προβλήματος της φοροδιαφυγής. 

Καινοτομία

Η διδακτορική διατριβή φιλοδοξεί να εισάγει τις εξής καινοτομίες: Πρώτον, την αναγνώριση την κοινωνιο-ψυχολογικών χαρακτηριστικών που διαμορφώνουν την φορολογική συμπεριφορά ενός πληθυσμού, κάτι που επιχειρείται για πρώτη φορά στη διεθνή βιβλιογραφία. Δεύτερον, την διερεύνηση ενός φορολογικού συστήματος βασιζόμενου στα κοινωνιο-ψυχολογικά χαρακτηριστικά που έχουν εντοπιστεί στον πληθυσμό και όχι απλά σε δημογραφικά ή περιουσιακά χαρακτηριστικά που εξαντλούνται τα περισσότερα φορολογικά συστήματα που εφαρμόζονται. Τρίτον, την ανεύρεση μοντέλων που προσομοιώνουν και συνεπώς εξηγούν την φορολογική συμπεριφορά, μία προσπάθεια που πραγματοποιείται για πρώτη φορά στη διεθνή ερευνητική πρακτική. Ειδικά η διερεύνηση μη γραμμικών μοντέλων βασιζόμενων σε κοινωνιο-ψυχολογικά χαρακτηριστικά που παρακινούν τη φορολογική συμπεριφορά, είναι μία προσπάθεια που πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην παγκόσμια βιβλιογραφία.

Κοινωνικά οφέλη

Η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου ενός πληθυσμού προέρχεται από μία οικονομία με σταθερή οικονομική ανάπτυξη. Μία οικονομία με προοπτικές σταθερής ανάπτυξης απαιτεί κατάλληλες οικονομικές συνθήκες, ειδικά στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον της παγκοσμιοποίησης. Βασικό χαρακτηριστικό των προηγμένων οικονομιών, είναι η παρουσία ενός ισχυρού και υγιή δημόσιου τομέα. Το ισχυρό κράτος όχι μόνο φροντίζει για τη διατήρηση των κατάλληλων οικονομικών συνθηκών που διασφαλίζουν την βιώσιμη ανάπτυξη αλλά παρέχει εκείνες τις κοινωνικές υπηρεσίες που είναι αναγκαίες για να αμβλύνονται οι οικονομικές διαφορές. Η βιωσιμότητα και η αποτελεσματικότητα ενός κράτους εξαρτάται από την εξασφάλιση των πόρων που είναι αναγκαίοι για τη δημοσιονομική του πολιτική αλλά και από την κατάλληλη διαχείριση αυτών. Βασικός παράγοντας ενός υγιούς και ισχυρού κράτους είναι ένα αποτελεσματικό φορολογικό σύστημα που εξασφαλίζει τους αναγκαίους δημοσιονομικούς πόρους αλλά και επιτυγχάνει τη αναδιανομή του εισοδήματος σε πιο ευπαθείς ομάδες με τις κοινωνικές παροχές. Ένα αναποτελεσματικό φορολογικό σύστημα, αποστερεί πολύτιμους πόρους για την πραγματοποίηση της δημοσιονομικής πολιτικής, προάγει την ανισότητα στον πληθυσμό ενώ παράλληλα απωθεί με την αστάθειά του τις ιδιωτικές επενδύσεις που είναι απαραίτητες για την οικονομική ανάπτυξη. Η ανεύρεση ενός πιο αποτελεσματικού φορολογικού συστήματος είναι κύριος παράγοντας για την επιβίωση και την ανέλιξη του κράτους Η διατριβή φιλοδοξεί να συμπεράνει ότι ο εντοπισμός των κοινωνικών χαρακτηριστικών και αντιλήψεων που ευνοούν τη φοροδιαφυγή είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για την καταπολέμησή της. 

Τριμελής Επιτροπή

  Καθηγητής Κατερέλος Ιωάννης, Πάντειο Παν. Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών (επιβλέπων)

  Καθηγήτρια Σακαλάκη Μαρία, Πάντειο Παν. Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών

  Επίκουρη Καθηγήτρια, Καζή Σμαράγδα, Πάντειο Παν. Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών

 

Δημοσιεύσεις / Ανακοινώσεις

- Επιστημονικά Περιοδικά με κριτές

- Επιστημονικά Συνέδρια με Κριτές

Calendar

March 2019
Mo Tu We Th Fr Sa Su
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Πρόσφατα νέα

Ανακοίνωση Την 1η Οκτωβρίου 2015 και ώρα 13.00, στην αίθουσα Συγκλήτου,...

Read more

Καιρός

Partly Cloudy

12°C

Athens

Partly Cloudy

Humidity: 58%

Wind: 4.83 km/h

  • 4 Dec 2015

    Clear 17°C 9°C

  • 5 Dec 2015

    Sunny 17°C 9°C